ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Assen

 RSIN

 007524171

 Vestigingsadres

 Rolderstraat 42, 9401AT Assen

 Telefoonnummer

0592-313117

 E-mail adres

wereldwinkel.assen@gmail.com

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Assen bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Assen is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Assen vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Financiering

Wereldwinkel Assen functioneert financieel door de marge op de verkoop van fairtrade producten.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de Wereldwinkel Assen staat op een spaarrekening en een bestuursrekening van ABN AMRO en een zakelijke en een spaarrekening van ING.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt aangewend als continuïteitsreserve en voor groot onderhoud.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Jaap Pastoor (voorzitter), Jan Dijkstra (penningmeester), Kees Mulder (secr. en pr), Margreet Pieffers (lid), Hilly Wolters (lid)

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Assen heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen zonodig een onkostenvergoeding

Verslag

 Geen

Financiële huishouding

 

Stichting Wereldwinkel Assen

         

Pagina 1

Rolderstraat 42

             

9401 AT  Assen

             
                 

ST. WERELDWINKEL ASSEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

                 

Activa

 

2018

2017

 

 

Passiva

2018

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaris

 

      3.637,00

      6.480,98

 

 

Algemene reserves

    42.915,64

    46.629,02

Autoreclame

 

                -  

                -  

 

 

Verstrekte certificaten

         450,00

         450,00

Voorraad Food

      3.492,28

      4.592,21

 

 

ABN/AMRO bestuursrekening

                -  

                -  

Voorraad Non-food

    12.276,68

    11.529,25

 

 

Te betalen facturen

         843,20

         150,00

Voorraad WW Kadobonnen

         185,00

         185,00

 

 

Te betalen BTW

         828,00

         415,00

Ingenomen kadobonnen

         299,00

         321,00

 

 

     

Kas

 

         100,00

         100,00

 

 

     

Kleine kas Klara

           94,15

           94,15

 

 

     

Kleine kas winkel BBB

           60,56

           49,98

 

 

     

ABN/AMRO bestuursrekening

      2.794,41

      4.685,02

 

 

     

ABN/AMRO spaarrekening

    10.617,02

      4.917,02

 

 

     

ING zakelijke rekening

      8.710,17

    10.107,36

 

 

     

ING Zkl. spaarrekening

         499,53

         499,03

 

 

     

Stg.Land.WW Cadeaubonnen

                -  

      2.973,00

 

 

     

Kruisposten

 

         110,00

         170,00

 

 

     

Te ontvangen gelden

      2.161,04

         940,02

 

 

     

Te ontvangen pingeld

                -  

                -  

 

 

 

 

 

   

    45.036,84

    47.644,02

 

 

 

    45.036,84

    47.644,02

                 
                 
                 

Toelichting:

             

Overzicht gelden

* ABN Amro Bestuursrekening conform dagafschrift 31-12-2018  nr. 51

 
   

* ABN Amro Spaarrekening conform dagafschrift 31-12-2018  nr. 12

 
   

* ING zakelijke rekening conform dagafschrift 01-01-2019

   
   

* ING  Zkl.spaarrekening conform dagafschrift 04-01-2018 nr. 1

   
   

* Kasgelden in beheer bij personeel Wereldwinkel

   
                 
                 
                 

Inkomsten

2018

2017

 

 

Uitgaven

2018

2017

Inkomsten verkopen

    41.903,46

    46.092,48

#

 

Bestuurskosten

         518,73

         340,22

Overige inkomsten

           46,87

           36,25

#

 

Inkoopkosten

    30.428,62

    34.937,84

         

 

Bedrijfskosten

    13.616,37

    12.748,20

         

 

Administratiekosten

                -  

                -  

 

 

     

 

Financiële kosten

      1.099,99

      1.006,90

Totaal

 

    41.950,33

    46.128,73

#

 

Totaal

    45.663,71

    49.033,16

                 
                 
                 

Samenvatting 2018

 

     

Samenvatting 2017

 

 

Inkomsten

 

    41.950,33

     

Inkomsten

    46.128,73

 

Uitgaven

 

    45.663,71

     

Uitgaven

    49.033,16

 

Resultaat exploitatie

      3.713,38-

     

Resultaat exploitatie

      2.904,43-